spółdzielnia socjalna "razem mocni"

Czym jest Spółdzielnia Socjalna

Czym jest Spółdzielnia Socjalna

Spółdzielnia socjalna to  firma, której celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych.  Jej istotą jest prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej poprzez pracę osób w niej zrzeszonych. Spółdzielnia socjalna posiada z jednej strony cechy firmy, z drugiej cechy organizacji pozarządowej  poprzez prowadzenie działań w zakresie pożytku publicznego.

Accessibility