spółdzielnia socjalna "razem mocni"

Ćwiczenie na równouprawnienie

Ćwiczenie na równouprawnienie

Ćwiczenie na równouprawnienie W swojej praktyce trenerskiej szkoliłam różne osoby i różne grupy zawodowe czy społeczne. Najcieplej zawsze wspominam szkolenia prowadzone dla osób niepełnosprawnych, przebiegające w wyjątkowej atmosferze – dobrej energii, zaufania, motywacji, gotowości do współpracy i wielkiego zaangażowania.  Takich kursantów – uczestników szkoleń życzę każdemu trenerowi i nauczycielowi! W tematach szkoleń związanych z takWięcej oĆwiczenie na równouprawnienie[…]

Gra przygotowująca młode osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia pracy

Gra przygotowująca młode osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia pracy

Gra przygotowująca młode osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia pracy Jak w lekki, łatwy i przyjemny, a przede wszystkim efektywny sposób przygotować osoby z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia pracy? Na przykład poprzez grę edukacyjną taką jak „Mam potencjał – idę do pracy”. „Mam potencjał – Idę do pracy” to edukacyjna gra planszowa, której celemWięcej oGra przygotowująca młode osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia pracy[…]

Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej

Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej” ilustrującej możliwości współpracy rodzin wielodzietnych z instytucjami integracji i polityki społecznej. Prezentowana publikacja jest rezultatem pilotażowego projektu finansowanego z funduszy europejskich. Rezultaty projekty pokazały w jaki sposób współpracując zarówno z rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji społecznej, jak i współpracującWięcej oModel lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej[…]

Nauka języka migowego dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem

Nauka języka migowego dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem

Jak słyszący rodzice mogą skutecznie komunikować się z malutkim dzieckiem z uszkodzonym słuchem? Łódzki Oddział Polskiego Związku Głuchych znalazł na to metodę i opracował program nauczania polskiego języka migowego dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem. Metoda powstała jest adresowana do rodziców najmłodszych dzieci w wieku 0-7 lat  w ramach projektu  „Inkubacja innowacji społecznych w obszarzeWięcej oNauka języka migowego dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem[…]

Accessibility