TOMIK POEZJI – PROGRAM SPOŁECZNIK

W Ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021 Spółdzielnia Socjalna Razem Mocni wydała 100 publikacji „Tomiku poezji. Wiersze wybrane” i 100 egzemplarzy Almanachu Twórców niepełnosprawnych – malarzy, haftu, koronki i rękodzieła.
W projekcie zostało wykorzystane wieloletnie doświadczenie oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie – Stowarzyszenia działającego na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Organizacja ta prowadzi od 1986 roku program pn. „Rehabilitacja przez Twórczość”.
Celem głównym przedsięwzięcia jest popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz łamanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych i osób starszych. W dniu 05.12.2019 r. w ramach projektu odbyło się spotkanie w Stargardzkim Stowarzyszeniu Sztuk BRAMA. W wydarzeniu wzięło udział 10 osób – osoby z niepełnosprawnościami, starsze oraz osoby działające w obszarze sztuki i kultury.
Po zaprezentowaniu prac i publikacji, autorzy opowiadali zebranym o swojej pasji i odpowiadali na pytania. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dwie publikacje z imienną dedykacją – almanach – z wpisem pani instruktorki rękodzieła, a Tomik poezji z wpisem od autora wierszy.
10 egzemplarzy zostało przekazanych również do Biblioteki Miejskiej w Stargardzie.
Spotkanie było niesamowite i okazało się sukcesem: nawiązano nowe kontakty, rozbudzono zainteresowanie rehabilitacją przez twórczość i przełamano stereotypy uznające sztukę osób niepełnosprawnych lub starszych za wytwory o niższej wartości.
#PomorzeZachodnie, #społecznik, #ProgramSpołecznik, #KARRSA, #PavoneCentrumPoligrafii, #PolskieTowarzystwoWalkizKalectwem, #BramaGaleriaSztuki

Podziel się...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *