Nasza Historia

Nasza Historia

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE


SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
To, co wyróżnia nasze przedsiębiorstwo, to w pełni odpowiedzialne społecznie podejście do rozwiązywania problemów zagrożenia wykluczeniem szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami za pomocą kreatywnych i innowacyjnych metod pracy i rozwoju zawodowego. SILNA STRONA NASZEJ SPÓŁDZIELNI Łączymy rehabilitację zdrowotną i społeczną, z rozwojem zawodowym. Spółdzielnia promuje integrację wśród ludzi bez względu na płeć, przekonania, w różnym wieku (młodzi, seniorzy), o różnorodnym poziomie wykształcenia, zamożności, niepełnosprawności poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Poza działaniami stricte biznesowymi, podejmujemy działania mające na celu łączenie ludzi pełnosprawnych oraz tych z niepełnosprawnościami poprzez różnego rodzaju warsztaty poligraficzne, warsztaty rękodzielnicze, spotkania przy książce, filmie, eventy związane z historią i bieżącymi sprawami naszego regionu. Ponadto pragniemy stworzyć półkę społeczną łączącą artystów niepełnosprawnych z Pomorza Zachodniego.

Dołącz do Nas lub skontaktuj się z Nami

Ostatnie wpisy