Nauka języka migowego dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem

Jak słyszący rodzice mogą skutecznie komunikować się z malutkim dzieckiem z uszkodzonym słuchem? Łódzki Oddział Polskiego Związku Głuchych znalazł na to metodę i opracował program nauczania polskiego języka migowego dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem.

Metoda powstała jest adresowana do rodziców najmłodszych dzieci w wieku 0-7 lat  w ramach projektu  „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Jest dostępna bezpłatnie (możliwość pobrania na stronie projektu  https://inkubatorinnowacji.com/innowacje/jezyk-migowy-dla-rodzicow), jednak w przypadku użytkowania jej do celów edukacyjnych lub zawodowych wymaga podpisania umowy licencyjnej.

Cel projektu i przesłanki jego powstania

Jak mówią twórcy metody, kiedy dziecko rodzi się głuche jego rodzice muszą zdecydować w jaki sposób będą się z nim komunikować. Większość małych głuchych dzieci ma utrudniony dostęp zarówno do języka fonicznego jak i migowego. Jedynie głuche dzieci głuchych rodziców posługujących się językiem migowym mają niczym nieutrudniony dostęp do tego języka, a stanowią one w całej populacji głuchych dzieci około 5%.

Najnowsze badania z dziedziny neurolingwistyki wskazują, że dla głuchych dzieci najlepszym rozwiązaniem jest jak najwcześniejsze wprowadzenie komunikacji migowej, która wspiera późniejszy rozwój języka fonicznego w oparciu o zastosowanie protez słuchu (aparaty lub implanty).

Pojawia się jednak pytanie jak to zrobić, gdy rodzice są słyszący i nie znają języka migowego?

Rozwiązaniu tego problemu służy właśnie innowacyjna metoda wymyślona przez Łódzki Oddział Związku Głuchych.

Na czym dokładnie polega innowacyjna metoda?

Żeby wprowadzać komunikację migową najpierw rodzice uczą się języka migowego. Następnie, w domu, używają tego języka do komunikacji z dzieckiem – za pomocą języka migowego opowiadają mu o otaczającym go świecie. Dziecko obserwuje sposób komunikacji rodziców i po pewnym czasie zaczyna powtarzać zaobserwowane znaki.

Program zawiera odpowiednie materiały do nauki,  w tym kolekcję ponad 3000 słów i wyrażeń w języku migowym dopasowanych do potrzeb komunikacyjnych dzieci w wieku 0-7 lat, opisy 50 zabaw komunikacyjnych w polskim języku migowym, ilustrowane książeczki zawierające podstawowe znaki języka migowego przykłady i ćwiczenia oraz materiał edukacyjny dla rodziców wyjaśniający, na czym polega podejście komunikacyjne w programie polskiego języka migowego.

Program jest też doskonałym materiałem wspierającym pracę  lektorów języka migowego oraz specjalistów pracujących z dziećmi z uszkodzeniem słuchu oraz ich rodzicami.

Podziel się...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *